TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|B7IE18|B7IE18_THEAB Putative lipid II flippase MurJ OS=Thermosipho africanus (strain TCF52B) GN=mviN PE=3 SV=1
MSILFSSILFSIATFFSRILGLFRDVLFAKYFGVSYELDAYFIAIMFPFFLRKVFGEGAMSSAFVPLYSEKSGEEKDKFL
SSVINGFSLIILALVILSYFFPELIINLFGAGSSHETKILAKKLLLITSPSIYFIFLWAISYSILNTNNKFFWPALTPSI
SNITIIIGTFLSTKYGIISPTIGFLIGSILMFFSIIKSIIKHKYYFTIKHFPHFLKLFFPTFMTMVVSQINTVVDMNVVS
FYDKGSISYLQYASRFYLLPYGLFAVSVSTVVLSKISNDRKNFNYHLNDALKTTLFFTIPSMVGLIFLSTPIIRFFYEHG
AFTSKDTLITSKILIAYTLGLPFYGIYSTISRSYHAIKNTKTPFIAATIVSLSNIILDIIFGLKYGPIGVALATSIAGII
GVLYLLFSVKTFPIKDFLKISLNSLIMLFVIYLTDFTDNEFWFLIQILIGILVYLIFSSIFYRDLIRRFLYARKK