TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|C8KYW0|C8KYW0_9PAST Porin opacity type OS=Actinobacillus minor 202 GN=AM202_02155 PE=4 SV=1
MKKTIFALALSTFALSATASATNWYAEGNLGYSKVKTSGLAYSELNDSAFTPSVAVGYRLNDLRFALDYTHYGKASDSYV
VNADDSVISNNFDLKIQSVGFSALYDIDLGSSLKPYVGVRLALNKIKENSNYTEVSTGYTERGSESESYTKVGYGAVLGA
TYDLTPNWAVNANIEYNRLGKVDDVKINQYGTKIGVRYSF