TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|I0IYT1|I0IYT1_BOMMO Bm-re protein OS=Bombyx mori GN=Bm-re PE=2 SV=1
MSGKYGATDVNGTTCDIQEEIVVDNEVDSSASYKRRWWRVSQNVLYGLGHVYNDLCAAMWFSYMLLFFQAVLDMRAVVAG
AMLLLGQVVDALATPVVGVLADKYGTKKAWHLTGCILVTATFPLLFIRCWGCWFNENTQYLYWWMPLYYAVLIIFFQIGW
AVVQISHLAMIPSITDNLQVRAELTSIRYMASVMSSLTVYLITWVVLRATTYSTFISQTDDYKFRDVSLIISGLGVISFM
AFHLFFKLRREDKSGKGAPVVQNGNGTFVHQDNEAAKLPAKSKIMYFLRMPLLYQTSLLYVFSRLYWALSLVYVPLFLEE
RLSVNPSAGSELVASVPLVLYISSFFFSLLLKSKINSFGNQVVYFIGSCLSLGSCLWIALAIDPEASIVQIYMVATLIGA
GSSITLVSSLCVTADLIGPHSHQSAAIYSIVTFADKLVTGIAVVAIQNYKCDDVVDCPQYYRGVLTYACGGSAALGILSL
SLTKLISIKTKPEV