TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>gnl|TC-DB|O22397 2.A.72.3.1 Potassium transporter 1
MNQSPSLIEQGISQQHLKTLSCANVLTLAYQSLGVIYGDLSTSPLYVYKTTFSGKLSLHEDDEEIFGVFSFIFWTFTLIA
LFKYVFIVLSADDNGEGGTFALYSLLCRYAKLSILPNHQEMDEKLSTYATGSPGETRQSAAVKSFFEKHPKSQKCLLLFV
LLGTCMAIGDSVLTPTISVLSAVSGVKLKIPNLHENYVVIIACIILVAIFSVQRYGTHRVAFIFAPISTAWLLSISSIGV
YNTIKWNPRIVSALSPVYMYKFLRSTGVEGWVSLGGVVLSITGVETMFADLGHFSSLSIKVAFSFFVYPCLILAYMGEAA
FLSKHHEDIQQSFYKAIPEPVFWPVFIVATFAAVVGSQAVISATFSIISQCCALDCFPRVKIIHTSSKIHGQIYIPEVNW
MLMCLCLAVTIGLRDTNMMGHAYGLAVTSVMLVTTCLMTLVMTIVWKQRIITVLAFVVFFGSIELLYFSSCVYKVPEGGW
IPILLSLTFMAVMYIWNYGTTKKHEFDVENKVSMDRIVSLGPSIGMVRVPGIGLVYSNLVTGVPAVFGHFVTNLPAFHKI
LVFVCVKSVQVPYVGEEERFVISRVGPKEYGMFRSVVRYGYRDVPREMYDFESRLVSAIVEFVETEPGLEEEEMSSVRRK
KEECMEIMEAKEAGVAYILGHSYAKAKQSSSVLKKLAVNVVFAFMSTNCRGTDVVLNVPHTSLLEVGMVYYV