TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P10897|CY561_BOVIN Cytochrome b561 (Cytochrome b-561) - Bos taurus (Bovine).
MEGPASPARAPGALPYYVAFSQLLGLIVVAMTGAWLGMYRGGIAWESALQFNVHPLCMIIGLVFLQGDALLVYRVFRNEA
KRTTKVLHGLLHVFAFVIALVGLVAVFEHHRKKGYADLYSLHSWCGILVFALFFAQWLVGFSFFLFPGASFSLRSRYRPQ
HVFFGAAIFLLSVATALLGLKEALLFELGTKYSMFEPEGVLANVLGLLLATFATVILYILTRADWKRPLQAEEQALSMDF
KTLTEGDSPSSQ