TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q3LCJ0|Q3LCJ0_ACIAM Cytochrome b OS=Acidianus ambivalens GN=soxN PE=4 SV=1
MSVSKRISNWFNERLKLDELPFFRTPDYMYHVSDWLGALVAAAFMYTVISGLILLLYYDPDNGYASTQFIINQVPYGSVV
LYSHLYGAYAMIILAYIHMFRNYFVGAYKKPRELLWILGVFLLVLTMGASFFGYSLIGDVLATSAVDVGAGIIESIPGMQ
WLVPFLFGNYDNGQYGKVLAWHIIFVALIGLLFAFHFFLAESYGMMPSRKVKSKAPAVYTREEWMKFNPWWPRNFVYMLS
LILMTWGFILIIPNALAYLNGLPQYYNPFLNPKPAPPPTSPLAATVTTYPPWFFLFFYKIADFSSNVLLDLSIGAIIPLV
YLILLPFLDRSEELHPLSRKIFTGIGILMIIYLIQTTLWGDIAPGVPVAFKCQVVALLPPAVIVAIGLWILPSKKSSEGP
KVKHSFLHLGKALAPLAILGFAVVSLLFVGGLAEFVNYPSPTTLAILLPIASLFVIGAKRIAPIILRMEQQQTSSTPSPE
VSKLEMKKKFAQYIIVVLFVLSLVLMVTLWTIPPTGYESNMFGVDLGLIFVMWGEAISLYHYIVYKKPNESYE