TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q57038|CYB6_SYNY3 Cytochrome B6 - Synechocystis sp. (strain PCC 6803).
MFSKEVTESKVFQWFNDRLEVQAISDDIASKYVPPHVNIFYCLGGLTLTCFLIQFATGFAMTFYYKPTVTEAFASVQYIM
NEVNFGWLIRSIHRWSASMMVLMMILHVFRVYLTGGFKKPRELTWVVGVMLAVTTVTFGVTGYSLPWDQVGYWAVKIVSG
VPAAIPVVGDQLVTLMRGSESVGQATLTRFYSLHTFVLPWAIAVLLLLHFLMIRKQGISGPL