TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q8E8S0|Q8E8S0_SHEON Tetraheme cytochrome c - Shewanella oneidensis.
MNWRALFKPSAKYSILALLVVGIVIGVVGYFATQQTLHATSTDAFCMSCHSNHSLKNEVLASAHGGGKAGVTVQCQDCHL
PHGPVDYLIKKIIVSKDLYGFLTIDGFNTQAWLDENRKEQADKALAYFRGNDSANCQHCHTRIYENQPETMKPMAVRMHT
NNFKKDPETRKTCVDCHKGVAHPYPKG