TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q93KC2 Oligogalacturonide transporter - Erwinia chrysanthemi.
MSKPITLKHTLCYGSANLLGSGALAISGAWLMYFYTTFCGLSLVEAAAIFSVASVIDAISNPIMGYISDNFYNTRIGRLF
GRRRFFILLGIPLVLVYPMLWMEGLGFWYYLSTYVLFELIYTSIMVPYETLATEMTTDFKVRSKLTGSKAIFGKVANFLA
AFIPGQFIGIYGKDSATPFFYTGLAYGFIMCAAMIALYLTSWERSPSEVAREHTQNLWQSLKKLSIDMASTFRLRIFRKH
LGMYLFGFGAEWLFASAFTYFIVFGLKQSTAVVSQLNSFSSIMQFISTFLFIGICVKMGFGRPYRMALMVVIVSVIAYAA
LYFTGWSQTATIIVLFGITAIFGLSTGGIYYIPWTVYTFLADVDEVLTGRRREGIYAGAMTFAGKMVRSVIVFAMGWILS
QFGFVSGKAAQPESAVLAIVGVFSLGVVALAVVAIYYSTQMRLDRKNHMILLQEIARIKAGGAIADVPPEARAVAEELTG
WKYEQCWGNNPLGLQQDVQEPVVATSQR