TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>gnl|TC-DB|Q9FKS8 2.A.18.2.2 Lysine histidine transporter 1
MVAQAPHDDHQDDEKLAAARQKEIEDWLPITSSRNAKWWYSAFHNVTAMVGAGVLGLPYAMSQLGWGPGIAVLVLSWVIT
LYTLWQMVEMHEMVPGKRFDRYHELGQHAFGEKLGLYIVVPQQLIVEIGVCIVYMVTGGKSLKKFHELVCDDCKPIKLTY
FIMIFASVHFVLSHLPNFNSISGVSLAAAVMSLSYSTIAWASSASKGVQEDVQYGYKAKTTAGTVFNFFSGLGDVAFAYA
GHNVVLEIQATIPSTPEKPSKGPMWRGVIVAYIVVALCYFPVALVGYYIFGNGVEDNILMSLKKPAWLIATANIFVVIHV
IGSYQIYAMPVFDMMETLLVKKLNFRPTTTLRFFVRNFYVAATMFVGMTFPFFGGLLAFFGGFAFAPTTYFLPCVIWLAI
YKPKKYSLSWWANWVCIVFGLFLMVLSPIGGLRTIVIQAKGYKFYS