TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q9XC05|Q9XC05_ACTAC TadB - Actinobacillus actinomycetemcomitans (Haemophilus actinomycetemcomitans).
MNYYLYYAVLTIGGLLFIYTLSSWFSTKRKINEYDTSVSRTTSFFKSLKSKISLWYYHFTKGDKRNLIRNIVISCFILFA
FFVINVAYIHIDRLVFCLIFLVGFVLFIWKLGQYRNKKTFNAMFPEVIQILNAAATSGAGLLQALERCGKDLTGQLGEEF
KSIHKRIAIGEDPVSVFEDSYDRYPYKEFYFFITIVRTNLSKGGQIREVISRLGRVIADSNKMEKKKKAMTSEARMSAII
VACFPVGFFFFMQFAMPENFDFLINDPTGRYVLYYVFGSELFGMGIIWWLMRKST