TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>SIM61939.1 flippase [Cuniculiplasma divulgatum]
MELGAEKEYVGISAIYQFLGNGVQVVSGSLFYIFAARIFPPSDLGVIALFIAIVGLFGIVFTVGLNSAITHFISSNLNSK
VYSPGKTLFRILVLGILLALAGLLVVYAFSGYISIIFFHSTSYTFYIKLLSLVLFGNIIFSILNGAIIGFEKFKISALIS
VIIWVIYYFGALTLAYIDRSLIDIIYGWIIGLALGILIDFVYLLAILARGYMRKHHRTVGSRSIFTYAIPVLLSSIIGYG
ASYTDRFVVAYLLNTYYLGIYNFTLLIFSGISFIAIPFNNITLPKFSEFFGNDQRAFIKSNVGASSLLLTYFYTPIALGI
AALSPIVLYYIAGPAYVSGQYALIVVMLVPTLFISQNLLIQAISSVRKTSFFLYSSLGSLVANVIFSFLLIPYFGLIGAA
FGFSSVYVVSFVILYRLAKKEDLVQYNTSGTLKIWASSIFMFLIVYFALHFMVERYGYSLFILPFLILVGALIYTVVASR
LKVFSKEEREFILSMFPNRLNSIKKLISILVLGNQK