TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>WP_096563850.1 phosphodiesterase [Scytonema sp. NIES-4073]
MSNPEVVKFGDRFYLKHESSEQYLVNVSARRRNWPQLSNTGHIELKLVGGEGEVTSNSYIKIKTTEQVVFNNDTLGAFAD
SHNCYYWKDGYDDGKQGWRITKASGDAGPIYYGDRVHITNISYRNQRLALDTKNKGYITTVENAGDSWILEPAEPIPSTD
VQPSNPKSSEIFSWSVASGDPTTTGVILWTRVNPKDYDYTTPLKYQVTSKDDSGFNSVVLEDEVKASQFNSQKDHTVHVD
LNGKLKPNQSYLYRFIYKNVYSPIGHCKTLPDANAKLDKLSLAVLTCNDYSTGYFNALYKLAEENVDFVIHLGDFIYEYP
QYPPGYGDIVRTDLTLEKNKYPHKDPANCDRATSLEHFRHIYQTYRQDLALQKAMEKHTWIITLDDHEIADNCYWDYEHK
TMAISVDEPLHPIDEHLGKDSDKAREEMLNLYKNATQAWREYIPTRVQKADNSDDPRYNLYRHFRFGSLVDFFLTDSRSF
RDKPDLKINAQILEKVKEYQKSHPQADTATAILEARKELGLSKWKASMLGQEQKEWLINGINGSNASWRVWGNQTFLATA
LANEKIGEIDDWHGFKAERYEILQRIKDSETSKNGTDRNSRFVVFTGDMHTSLVAYLKTEFEGLRNKVNLDYSKLAGVEF
MTPSLTSPGISEGVLKKLEASLPIDILGTLEKFNPFTDNSVHEQHSWQHKFVTGSLIKSLSPHIEHYDSRVNGYAIAQFT
ANELNWKVYRVDRTDHDKREGRNLSTERAKKELVQSVNYNPNGIKLTDSVG