TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 40 - 59
TMS 2: 487 - 511
TMS 3: 531 - 556
TMS 4: 572 - 597
TMS 5: 634 - 659
TMS 6: 667 - 692
TMS 7: 732 - 755
TMS 8: 1078 - 1101
TMS 9: 1131 - 1156
TMS 10: 1168 - 1193

MAQPNEDQPSLAELQSTQPQRLIRLFFKYILSDIAKRPRSFKIGLLSTYIVIAFLGLLQCLKSLSPFLFLQLAETSVGDT
DLQFLPKTLASKNDFRLINITELRQYTSQIDEFLDVSPRWLFMCDIYNPKASLNLTSFFMILDSQLENSIGLGRRLDTDI
ITSNQIYISNTLQKGLGVQIGDTIQIKFSVLQFLKHFGFNNTEGESKNHLRESFKRFLNDLLQISDDDILHRKFDVATML
KYVEEYKYFVNDLEASEWKKNQTKKSLIQSIYSQNITTPQKKLAKQMVDYIFTRNLTKDARSMYRFVFRLSKFTKEITIS
QIEDGFFDIAIEIAEFELNFSVYQSVESPKGKWTEALGMMVFMDYKDATSLFLDAILDRFDAVIKQKRKYDQGMAGAVSQ
LIPVKETRNSVRDKLKHFQLQEYSLMANVVFQNKYPKYETPENAKAAVISSTNQFYSIAGYDYPVQIMAPLGFIVELYHL
IKHFIDTLIQVATIILLMLSILLIYSLMIGDVDEKTYEFGMLRALGFRKSWLIVLLLFQALTFAIPGLLLALITCYLLNA
LVSMYIFDMSLLISSYSIPLYALIVQISIGICMPIVSNILPIKQALSTTLRDSLNLLHKVVSNIVVTVMRLEKIGISLNQ
TIYSIMLISIGFISYYVIPMNIIYQNVGLAIFVLNIVFVTMLIGVTMIINLVQKIVEKYLLYLILCLKSSDQNLKPVILN
NLKSHENRNAKTTLMYSLGLSLIIFTGSSFAIMSQMMQNYIKVSTAADIRIFDASKKFGLDEYGLRQHLEWEQKNDSTLI
KDYTFSALPLNEYPGIQNHFSISPLSRFPRNLIILQPVEKNLLNSITLEYYQPTEYDTESSDVKYLDNGVRDGIYDLYNR
DSNYDMKQQKDISGIISNSKYYQIFEPKQKTIKIDREINIIIPEGYRNAGSISVNTPALLTIKNKEYMIEKRLKIRHMAT
KIPNFDFSAYTTVVFFGQGLITMQDAELLLKEILNNRAVRKSRKYRKLKEFIEQLPKNLSFGLPKDQLFIKFNRDTTREE
RLDFSNRMRNYFKNDQIYLIDSQELMRTFDEVFTYFEIFNAVVAAIALILSFFLLLISFISNVRNNCWEIGILRAIGLQE
VQIQKVFIYESISLIVSSGLIGSLVGFITASTFAMQIATFSESQFRLAFPLYTFLFTFLGGILIAVASSYLAVRQLKNKE
IAFILKNQI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10