TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MYKKHFLFLLVSPLVMAETVEFQQDPKEFDGQRQAVKFEQEIAKKDLKLTAYLEEDNSLKGIEQHINQAILRQDWAKLER
LLGDYAKQEQFDPLLLDYALAALAYAKKDYRSAAFYYQQLLKKQPDLTYPRFDLALILKEDYRYREAEQEFKQLKTDDLR
NAVNSALAQIEEEESWKPDFYLQYTQTNNVNNASSSPTVNVNGRIFIKESDSLPQSAKGVRYGVGLSKMRNIGGNHFVGV
DLGYNGVYYWNNHDYSEQSVSLTPKYSYRTATYRIGVSPFIEQNWLGSSRYNYQFGSSINAVKLFERGLISGSFSHLQKR
YSEQHIADRYNGYRNQLTLGTQWQAVKNWRFFANLNASREITREKAQSSNKWLATIGVIYQTPSWASSVSVGYGKRYFAD
KHYLFGYKRQDKEYQANVAVWNRSWHWQGIVPKLNFRYQKIDSNIADFYSRSNKEVFMTLEKLF
Create a helical wheel plot for a TMS: