TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24
TMS 2: 50 - 68
TMS 3: 152 - 170

MFKIRYILLFLIFLPVLTHAQNDTIKYNVGFMGVASSGKYAPFWLQSDQYGKISSSPFGVGVLAGVSKEFGAKKRLFDYR
FKANLMLQTDKGKATAFLHEYYVQARFSVFDLTLGAREEQLGSQDSALSCGGILFSKNARPMPKITLGIERFTVVPFTYA
LLEVKGAISHGWFTDDIYTTNLFLHHKYLYGRVGGELPVHIEYGVDHVAQWGGSVPGYGKQPSSIFDFKSIFLGHSGGAD
ATRNDQLNALGNHIISQHLKLELDIADFRVSGYWQNLAEDGPVKLMWYAMNKADGLWGVSVRNTEFPFIEGIVYEYLNTT
DQSGPYHDKDGLVYGGADDYLNNGIYQNGWTYYSRTISTPFLSSPLYNANGGVSIQNNRVIVHHFGIDGSVSGYSYKFLS
SFSKNYGTYSAPFATNGIKNTSCLLEVSKKYPRWANIELRCSAGADFGKLYGNSVGCLFSILKTGNLFKY
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3