TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25
TMS 2: 234 - 252
TMS 3: 260 - 278
TMS 4: 292 - 316
TMS 5: 332 - 350

MRSIYRIIIVLSTVTIFYSDIFGYDNTPPQKPTLVKTSAFITDIHSLDEVSEQLQIDVIFRFSWNDPRLEFNENKVKNPY
KLYQGDFQYDEVFEGWKPQISIINEIGSPQIKARQIKIYPNGDVIYIEQRTLQLETPMQLKKFPFDKQVLKAYIIPFGYN
SKEVQLKVEPNDKITVKDYVKEHPNINIAEWHLTNFNLANTEPTKYYYGKPEKISMIEFSISLKRKPTNIILKVLIPLTL
LVLAMWAIFWMDTKALSDRLNIAFIGILSVIAYQFLIEGEMPDIDYLTFTDGFLLLSFSILFSTVLESLIVYWLVKTNKQ
SLARNVDIFSRVAFPLTYIGLIFLLYFVYLR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5