TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 40
TMS 2: 56 - 75
TMS 3: 91 - 110
TMS 4: 249 - 268
TMS 5: 302 - 327
TMS 6: 331 - 349
TMS 7: 371 - 392
TMS 8: 408 - 431
TMS 9: 447 - 470

MSKRKPKCCYFPEIPTRWLLFIEFAFMFGTTVIYFADIVTDIITLRMYYMREWYYAFGLSICFIVLPSILMAVLEYNFLK
KAYGKSVPWKMIVLRTALNIPFQLTIIWYHCQLSYNYLRNWLDHIRGVGKNDRRTAAEWYEPTTLERSRGASLSSLNDID
NYCRNDDKNISEQGSHLVSNTNLSRSMGSLAPVSVEQEKPGKSNWWKRLTREQWLAHLNKLKLSESMLESLPQLLINLYL
IAYYQETHVIQYISAVLSYISLCGGVVRYDKTRKDNEADQWMVDRTLLHSRAFNTRLEWPQLLFITIYKGSFLAARILAF
VFFTIFFSWYIFIPIVIHWCVFLCYHIFQWYPDFSKVSRQLQQADYKYRAYIFLSHDFMSVFHASLMCIFIHVRPYYHAF
LDQPYCFMFWFYLVYVTENVFLFLIPGIVLNLQEKDESLNFYQYYVLLSTELILNIMGCIFCSTYYLAVHKMRTYTAHAY
PAASKILCCCCYDNKDMVEEWLPVRPEWTVCKQAETSEIFFLTKEQLKSFQEVYNTVVRNDRNKGRAVECFIDDRCKIFY
APRSKLRKVSTSQAQPFLVKLNSASNLSRPKPHVPQVDVIVEEETHLKEYNETSVIIHSEEIDAVQTEIPQREYAEPTEE
YLKDKPKAKPRSKSMKSGRVSPVRPPR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9