TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 220 - 240
TMS 2: 254 - 275
TMS 3: 305 - 326
TMS 4: 356 - 375
TMS 5: 405 - 423
TMS 6: 435 - 453
TMS 7: 550 - 568
TMS 8: 598 - 616

MYQVPKRAKTNLAREIRKREFSYVDRQKASKPTQLSEKEWKSPRSEDSFDLLDPANASKEPSASTRPLPYPPTRPPEVVI
QIDEVESPILGLIDETDDHELDGRLDPASSFDANSLSATRASSIIEDDVRSQISFIMRERLHSIAKEVHRRTSAVREDLI
RETPEDTVSMASNVPKQNEHRPSLMSLIGLQNRSESPTVDTVKNCFGFSLKGTFHPYGRFYMTWLSLVTLCFLFNAFCIP
LRSSYPYQTADNWMYWFIVDYSCDLVYVIDMLLIKPRLRFTRGGIQVKIYKDTQRHYLMTRTFKLDILSILPTDLMYFFF
GKMPIWRINRVLKINSFWLLFDMLDNSFANPYAIRIARTLSYMIYIIHCNSCVYYKLSALQAFGQIAYLENGKWYLNKWV
YNNQGNAYIRCFYFTAAVATSTGNNPAPTNVIEYIYMTCSWMMGVFVFALLLGQIRDIVSNANRNREEFQRKMDLALGEC
KKLGLKMETTNRVRDWFIYTWQQQKTLDEKKLIEKLPLKLQTDLALSVHYTTLSKVQLFQDCDRALLRDLVLKLRPVIFL
PGDMICLKGDVGKEMYIINQGILQVVGGDHNEKIFAELAQGAVFGEISLLAIGGNNRRTASIRAKGYCTLFVLAKEDLND
VIRYYPQAQTILRRKAAAMLKNDKKSDEKTEKIKAQAELEDRCKINPRQVPKLITLIANMTEMNENKGVQELKKVIEEET
EKSRRQSIYYPWSTLQRDDDDEEEWNDEEDLSDVGEDFDLDPTNHSDDEDPMEDVDLAPEVHDDDWDQPGTSGTQKLHAD
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8