TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 29
TMS 2: 45 - 65
TMS 3: 73 - 92
TMS 4: 110 - 130
TMS 5: 138 - 158
TMS 6: 176 - 196
TMS 7: 200 - 218
TMS 8: 236 - 256
TMS 9: 264 - 284
TMS 10: 343 - 363
TMS 11: 377 - 395
TMS 12: 411 - 431
TMS 13: 449 - 467
TMS 14: 485 - 505
TMS 15: 519 - 541
TMS 16: 559 - 579

MLVDHILAQIPFLLSYPAALLANNLILSPKTPTQDNSIHEYNHDVIPIFMGHLLVPLMTAFMVVSVTQYVLRIFTTNNLL
VFLISFITLVLDSFLGPIQASVLSVNILQVVLASSVSLRYYFVFPVLSLCLNYVDGTSYYATVGSYVSIIAFLVICMKYK
RNSMSYLSQVTIHKYCFPIGILVSLTVTNVWALYVNTVKISHAMVLVFLGCILVALLTYQDMTQDLLCADKDQATMGAVW
KSPYAPAAVGTLAVILQYLSFNNVSATFEGDLVIFAFILASGILPKTIDLSNRHPLKGEDLLDKHCDFQDVRSNLNVRDS
HRGKLMATRSLFKQLAMNKENSAIFSFLLLNFAFMLVQLLYSFRSKSLGLLSDSLHMALDCTSLFLGLVAGVLSKNPPTD
RFPFALTYLETLAGFTNGVLLIGIVSGIFVEAVGRILHPVTLHGTNELIVVSTLGLLVNLIGLFAFDHAGHGHGHDNENL
KGIFLHILADTLGSVGVIVSSLLIKAFGSQIFDPLASIFIASLILLSSIPLIKSTAYGILLKLNDKNHATVKKALNQIVS
TPGITGYTIPRFWPTSLAHIGGHGHAHGHSHGHSHDHSHDHSHEHSNEHSNEHSHKHSHKHSHKHSHEHNNNEEKLHNAS
KKRLIGYIHIQYAEGENSTIIKKRVERIFEKLEIQAWIQVEANDSNCWCRATSMNHRAAFM
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14
TMS: 15
TMS: 16