TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 41
TMS 2: 51 - 76
TMS 3: 106 - 123
TMS 4: 155 - 172
TMS 5: 176 - 193
TMS 6: 203 - 224
TMS 7: 254 - 279
TMS 8: 333 - 355
TMS 9: 359 - 376
TMS 10: 386 - 405
TMS 11: 435 - 452
TMS 12: 488 - 513
TMS 13: 543 - 567
TMS 14: 604 - 622
TMS 15: 626 - 651
TMS 16: 675 - 693
TMS 17: 1025 - 1050
TMS 18: 1056 - 1074
TMS 19: 1104 - 1129
TMS 20: 1165 - 1182
TMS 21: 1327 - 1346
TMS 22: 1370 - 1395

MGKFLAGFVLPSLLLSAALINWSLISLVDLIAFLLILYNVSQIGFQIRRSFLLLWPIVIFSVVAILSQVTYLVIWAVKPM
SWSIPDASWAKLIGFMIVQSWKSPYVIYFLVIQLLALLVALVDIYGKSHFLKTWQDPSWGHFLSLIEHLGSHLRVASCLL
LPAIQLVVGISHPSWASLPFFIVIFFLVYLLSHNVSRKMRQALILLCEIHFSLLYVLQINLISTALEKKGSLSMEIVMQL
GLRNEDSAWDFLEVALLACFCAIHNHGFEMLFSFSAIIQHAPSPPIGFGILKAGLNKSVLLSVYSSSSVRNSDESLSYER
RIASYLSAIGQKFLSIYRSCGSHVAFVTILLTVYMVRPNYISFGYIFLLLLWIIGRQLVERTKRQLWLPLKVYAILVFIF
IYSLSSFSSLEMWLSKLIDLYLYLGYDSKASSFDNVWESLAVLIVMQLYSYERRKNKQNRQDHLDQLEPGALGFIRRFII
WHSQKILFIALFYASLNSISAFGFLYLIGLIFCSILPKTSSIPSKSFLAYTGFLVTAEYLFQMWGLIVDDPRMLISYFVV
FMLACFKLRADRLPSFSGSSTYRQIMSQRRNTFVWRDLSFETKSMWTFVDYLRLYCYCHLLDLVLILILITGTLEYDILH
LGYLAFALIFFRMRLEILKKKNKIFKFLRIYNFAVIITSLAYQSPFIGGLSAGKCETVNDIYEMIGFYKYDYGFRITARS
AIVEIIIFVLVSLQSYMFSSQEFDYVCRYLEAEQIGAIVREQEKKAAWKTAQLQQIRESEEKKQQRNMQVEKMKSEMLNL
QIQLLGMNTSTNCIDGFSHSNEGLRRRRSVSLASNNDIGIPDKEDQVLGRLDHTIREDSVYPINLHEPSACTNVESPLTE
DYMKHSVDSPFCEITEIDIDTSSSDSGKKEKFKGQAKENPLKSAVQLIGDGVSQVQFIGNQAVNNLVSFLNISQEDSDSN
EHTNIEDRIYDEMESQKTRHIYMDRSSSVQSDKSSDAASLQLGRIFRYIWHQMRSNNDVVCYFCFVLVFLWNFSLLSMVY
LGALFLYALCVNTGPSYIFWIIMLIYTELYILLQYLYQIVIQHCGLSIDPHLLRELGFPTHKITSSFVVSSLPLFLVYLF
TLIQSSITPKDGEWMSSTDFKFKRNDLHAKDDHTSYNWQGRARDLLNQMIIMVKLIIISFFRYWKSLTQGAESPPYFVQV
SMDVNFWPEDGIQPERIESGINQVLRIVHNDKCKAKNPNLCSFASRVNVQSIERSQEKPNVALVVFEVVYASPVIDCSST
EWNKSLTPASDVAKEILKAQRAGFVEEMGFPYRILSVIGGGKREIDLYAYIFCADLIVFFLVAIFYQSVIKNKSEFLEVY
QLEDQFPKEYVFMLMAIFFLIVLDRILYLCSFATWKVVFYIFNLVLFTYSVTEYDWQLEPSQQHTAQFALRAIFLAKAVS
LGLQAIQIQYGIPHKSTLYRQFLTSEVSRINYLGYRLYRALPFLYELRCVLDWSCTTTSLTMYDWLKMYSSGNPTNIANP
IKDASFQVDIKTASGRLNLYQTTLCERLQWDLLNSNINPDPYGYLGAYNKNDIQLICCQADASTLWLVPLVVRTRLIQSL
EWNIDMEIFSTWILSRDRPKGKEIVKYEKAVDPQYLPTRSDVQKVLNGSMNSFSIYNVYPRYFRVTGSGDVRPLEEDNAV
SADLIINREQLEWWAFRDTNPSNLSRLCGGLTGPMAIIVSEETPPQGILGDTLSKFSIWGLYITFVLAVGRFIRLQCADL
RMRIPYENLPSCDRLIAICEDIYAARAEGELGIEEVLYWTLVKIYRSPHMLLEYTKPD
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14
TMS: 15
TMS: 16
TMS: 17
TMS: 18
TMS: 19
TMS: 20
TMS: 21
TMS: 22