TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25

MKNKKILGLLTCTVLVGQMMTYPVYAKTITQNYDNQEVETTNEKTVSSNGLMGYYFADEHFKDLELMAPVKNGELKFEKN
KVEKLLTEEKTNIKSIRWTGRIIPSKDGEYTLSTDKDNVLMQINAEGEIANTLKVNMIKGQEYSIRIEIQDKDIGYVDDL
SSPKLYWELNGDKTLIPEKNLFLRDYSKIDENDPFIPKDNFFDLKLKSRSARLASGWGDEDLDTDNDNIPDAYEKNGYTI
KDSIAVKWEDSFAQQGYKKYLSSYLESNTAGDPYTDYQKASGSFDKAIKAEARDPLVAAYPVVGVGMEKLIISTNEHAST
DQGKTVSRNTTNSKTDANTAGVAINIAYQNGFTGSITTNYSHTTENSTAVQNSNGESWNTSLSINKGESAYINANVRYYN
TGTAPMYKVTPTTNLVLDGDTLTTIKAQDNQIGNNLSPNETYPKKGLSPLALNTMDQFSSRLIPINYDQLKKLDAGKQIK
LETTQVSGNYGIKNSQGQIITEGNSWSDYISQIDSLSASIILDTGSDVFERRVTAKDSSNPEDKTPVLTIGEAIEKAFGA
TKNGEILYFNGMPIDESCVELIFDGNTANLIKERLNALNDKKIYNVQLERGMKILIKTSTYFNNFDGYNNFPSSWSNVDS
NNQDGLQNAANKLSGETKIVIPMSKLNPYKRYVFSGYLKNSSTSNPITVNIKAKEQKTYNLVSENDYKKFSYEFETIGRD
ASNIEITLTSSGTIFLDNLSITELNSTPEILKEPDIKVPSDQEIIDAHKKYYADLSFNQSTANYYLDGLYFEPTQTNKEV
LDYIQKYKVEATLEYSGFKDIGTKDKELRNYTGDSNQPKTNYVNFRSYFTSGENVMPYKKLRIYAITPENKELLVLSIN
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1