TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 157 - 175
TMS 2: 179 - 197
TMS 3: 227 - 247
TMS 4: 283 - 303
TMS 5: 333 - 353
TMS 6: 379 - 399
TMS 7: 405 - 425
TMS 8: 484 - 504
TMS 9: 534 - 552
TMS 10: 592 - 612
TMS 11: 642 - 662
TMS 12: 688 - 706
TMS 13: 712 - 732
TMS 14: 758 - 778
TMS 15: 792 - 812

MTARNSASIPTSIRKTSENEVSGDETPAGVGNLSTKTASKTSLTFRQSSSDESTSSYSGNHHNINIQHHPNRPFRTNSSS
FSPNDYSISESPSKSKKDGVHVSAVQLDNETDSEVESEVEELERELEAIEDSVYPEVRAAVNPTDDVNLPVNTWRTWVLT
TIFVIVFAAVNQFFSLRYPALSISFIVAQLILFPLGKLLNLLPNWKIGYGRFSFYLNSSPFNVKEHAAITIAVSLTSSTA
YATNILSAQTSFYKQNLSWGYKILIVLTSQMLGYGFAGLTRRWIVYPAAMIWPQTLVSTVLFRTLHGNSGNDIGVLKNNR
ISANGWTISRYRFFAYVMIGSFVFYWFPGFIFKGLSYFTVLCWIWPKNRVVNQLFGYNSGLGILPLTFDWQQVVYNSNPL
ASPWWVICNTFGSVVLIFWIVVPILYYKGVWFSNYLPMLSSSTFDHTGVSYNSSRVLNSDYSFNHTKYESYSPLYMPMSY
SMSTALNFAAVTAIFTHCALYNGKDIWQRLWKESGKDECIHRKLMRNYKEAPQWWYATLFIVVFGLTIFTVRYYDTQCPV
WALIVALLIFIVNFIPQGVLEGITNQHVGLNIITELIGGYILPGKPLANLMIKLYGFIPMRQGLEFSRDLKLAQYMKIPP
RILFFVQLFATILGGITQVAVQEWMNYHIPGICTTSQSNGFTCPNGRSIYNASLIWGAIGPAKMFSKGKPYYPLIFFFLI
GAVAPFITWGLRKRFPKSWIGKLNAPVLFTGPGNIPPATGINYSSWAIVGFIFNYVIRKRAIHWWRKYNYVLAAAMDSGV
AVAGVVIFLCVSYPGGKITWWGNTVYTKTYDWKSVPYRSLGPNETFGYTNW
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14
TMS: 15