TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 39
TMS 2: 65 - 90
TMS 3: 155 - 174
TMS 4: 196 - 213
TMS 5: 221 - 241
TMS 6: 271 - 289
TMS 7: 295 - 315
TMS 8: 345 - 370
TMS 9: 394 - 414
TMS 10: 422 - 447
TMS 11: 453 - 473
TMS 12: 481 - 499
TMS 13: 529 - 549

MNQSPSLIEQGISQQHLKTLSCANVLTLAYQSLGVIYGDLSTSPLYVYKTTFSGKLSLHEDDEEIFGVFSFIFWTFTLIA
LFKYVFIVLSADDNGEGGTFALYSLLCRYAKLSILPNHQEMDEKLSTYATGSPGETRQSAAVKSFFEKHPKSQKCLLLFV
LLGTCMAIGDSVLTPTISVLSAVSGVKLKIPNLHENYVVIIACIILVAIFSVQRYGTHRVAFIFAPISTAWLLSISSIGV
YNTIKWNPRIVSALSPVYMYKFLRSTGVEGWVSLGGVVLSITGVETMFADLGHFSSLSIKVAFSFFVYPCLILAYMGEAA
FLSKHHEDIQQSFYKAIPEPVFWPVFIVATFAAVVGSQAVISATFSIISQCCALDCFPRVKIIHTSSKIHGQIYIPEVNW
MLMCLCLAVTIGLRDTNMMGHAYGLAVTSVMLVTTCLMTLVMTIVWKQRIITVLAFVVFFGSIELLYFSSCVYKVPEGGW
IPILLSLTFMAVMYIWNYGTTKKHEFDVENKVSMDRIVSLGPSIGMVRVPGIGLVYSNLVTGVPAVFGHFVTNLPAFHKI
LVFVCVKSVQVPYVGEEERFVISRVGPKEYGMFRSVVRYGYRDVPREMYDFESRLVSAIVEFVETEPGLEEEEMSSVRRK
KEECMEIMEAKEAGVAYILGHSYAKAKQSSSVLKKLAVNVVFAFMSTNCRGTDVVLNVPHTSLLEVGMVYYV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13