TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 345 - 365
TMS 2: 379 - 399
TMS 3: 429 - 449
TMS 4: 479 - 501
TMS 5: 531 - 551

MMNRSEMQKLGFEHVRYYTESPYNRGESSANVATTSNYYGEDEPYVEITLDIHDDSVSVYGLKSPNHRGAGSNYEDQSLL
RQGRSGRSNSVLKRLASSVSTGITRVASSVSSSSARKPPRPQLAKLRRSKSRAELALKGLKFITKTDGVTGWPEVEKRFY
VMTMTTNGLLHRSRFGECIGMKSTEFALALFDALARRENVSGDSININELKEFWKQITDQDFDSRLRTFFAMVDKDSDGR
LNEAEVREIITLSASANELDNIRRQADEYAALIMEELDPYHYGYIMIENLEILLLQAPMQDVRDGEGKKLSKMLSQNLMV
PQSRNLGARFCRGMKYFLFDNWKRVWVMALWIGAMAGLFTWKFMEYRKRSAYEVMGVCVCIAKGAAETLKLNMAMILLPV
CRNTITWLRTKTKLSAIVPFDDSLNFHKVIAIGISVGVGIHATSHLACDFPRLIAADEDQYEPMEKYFGPQTKRYLDFVQ
SVEGVTGIGMVVLMTIAFTLATTWFRRNKLNLPGPLKKITGFNAFWYSHHLFVIVYSLLVVHGFYVYLIIEPWYKKTTWM
YLMVPVVLYLCERLIRAFRSSVEAVSVLKVAVLPGNVLSLHLSRPSNFRYKSGQYMYLNCSAVSTLEWHPFSITSAPGDD
YLSVHIRVLGDWTKQLRSLFSEVCKPRPPDEHRLNRADSKHWDYIPDFPRILIDGPYGAPAQDYKKFEVVLLVGLGIGAT
PMISIVSDIINNLKGVEEGSNRRQSPIHNMVTPPVSPSRKSETFRTKRAYFYWVTREQGSFDWFKNVMDEVTETDRKNVI
ELHNYCTSVYEEGDARSALITMLQSLNHAKHGVDVVSGTRVMSHFARPNWRSVFKRIAVNHPKTRVGVFYCGAAGLVKEL
RHLSLDFSHKTSTKFIFHKENF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5