TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 38
TMS 2: 50 - 69
TMS 3: 106 - 128
TMS 4: 140 - 160
TMS 5: 172 - 197
TMS 6: 211 - 231

MSENQLIKKIILFELKNTPFIKYLWMVAAMGLIVFLGSQFINEVSGGGRFPIIYDFLFFSALSLAYTVRYKPFNIQDIKG
GLYASSFFILLKQTPIADRVIMKSRFIMSAIYILTFNTIVFVLFYVFSNNIKEVLSVSEAIILGLSWLAISYVWGGLYAA
GEPGGRYSPVALVIWSVVYIAVLFVLLTGFNLLAGAPYIIWSINIVQTNPMLLLGISFLFMIIATATWIYSYRYYENKTS
YHL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6