TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 26
TMS 2: 458 - 476
TMS 3: 492 - 510
TMS 4: 516 - 534
TMS 5: 555 - 573
TMS 6: 597 - 617
TMS 7: 629 - 647
TMS 8: 655 - 672
TMS 9: 690 - 707
TMS 10: 721 - 746
TMS 11: 776 - 801
TMS 12: 815 - 840
TMS 13: 850 - 870
TMS 14: 888 - 907

MWNKTRTTLLAVGVLFHLFYLWSIFDIYFISPLVHGMSPYQSTPTPPAKRLFLIVGDGLRADTTFDKVTHPVSGKTEFLA
PFIRSLVMNNATYGISHTRMPTESRPGHVAMIAGFYEDVSAVTKGWKSNPVNFDSFFNQSTHTYSFGSPDILPMFKDGAS
DPNKVDTWMYDHTFEDFTQSSIELDAFVFRHLDQLFHNSTLNSTLDYEIRQDGNVFFLHLLGCDTAGHSYRPYSAEYYDN
VKYIDDQIPILIDKVNKFFADDKTAFIFTADHGMSAFGSHGDGHPNNTRTPLVAWGAGLNKPVHNPFPVSDNYTENWELS
SIKRNDVKQADIASLMSYLIGVNYPKNSVGELPIAYIDGKESDKLAALYNNARSILEQYLVKQDEVIDSQFFYKEYFKFV
EKSHSHYLEEIETLIQRISEGENYLEQEAITLTEELMQITLEGLHYLTTYNWRFIRTIVTFGFVGWIFFSFIIFLKSFIL
ENVIDDQKASPLSHAVFGSIGILLNWILFYQHSPFNFYMYLLFPLYFWSYIFTNRSVLRSGIKEFFKGTSPWKRVLITIS
IISVYEGIVYGFFHRWTFTLITNILAFYPFICGVRELSVNILWIITSVLLSTFTLFDAVKIEDLNQIHLAGLLIILSAFY
ALYKIHSRINSYTRAIFAIQISLVAAMLAVTHRSVISLQLRQGLPRESQVAGWIIFFVSLFVMPILHYRKPNNDYKVRLL
IIYLTFAPSFIILTISFESLFYFLFTSYMVQWIEIENKIKEMKTQKDENWLQVLRVSVIGFFLLQVAFFGTGNVASISSF
SLESVCRLLPIFDPFLMGALLMLKLIIPYGLLSTCLGILNLKLNFKDYTISSLIISMSDILSLNFFYLLRTEGSWLDIGI
TISNYCLAILSSLFMLILEVLGHVLLKNVIIQDKTKKTQ
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14