TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 40
TMS 2: 56 - 74
TMS 3: 100 - 118
TMS 4: 144 - 162
TMS 5: 170 - 188
TMS 6: 192 - 209
TMS 7: 215 - 233
TMS 8: 237 - 255
TMS 9: 271 - 290
TMS 10: 316 - 333
TMS 11: 339 - 357
TMS 12: 361 - 379

MIYLVISVFLITAFICLYLKKDIFYPAVCVNIIFALVLLGYEITSDIYAFQLNDATLIFLLCNVLTFTLSCLLTESVLDL
NIRKVNNAIYSIPSKKVHNVGLLVISFSMIYICMRLSNYQFGTSLLSYMNLIRDADVEDTSRNFSAYMQPIILTTFALFI
WSKKFTNTKVSKTFTLLVFIVFIFAIILNTGKQIVFMVIISYAFIVGVNRVKHYVYLITAVGVLFSLYMLFLRGLPGGMA
YYLSMYLVSPIIAFQEFYFQQVSNSASSHVFWFFERLMGLLTGGVSMSLHKEFVWVGLPTNVYTAFSDYVYISAELSYLM
MVIHGCISGVLWRLSRNYISVKIFYSYFIYTFSFIFYHESFMTNISSWIQITLCIIVFSQFLKAQKIK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12