TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 49 - 74
TMS 2: 104 - 123

MAEAHQAVAFQFTVTPDGIDLRLSHEALRQIYLSGLHSWKKKFIRFKNGIITGVYPASPSSWLIVVVGVMTTMYAKIDPS
LGIIAKINRTLETANCMSSQTKNVVSGVLFGTGLWVALIVTMRYSLKVLLSYHGWMFTEHGKMSRATKIWMGMVKIFSGR
KPMLYSFQTSLPRLPVPAVKDTVNRYLQSVRPLMKEEDFKRMTALAQDFAVGLGPRLQWYLKLKSWWATNYVSDWWEEYI
YLRGRGPLMVNSNYYAMDLLYILPTHIQAARAGNAIHAILLYRRKLDREEIKPIRLLGSTIPLCSAQWERMFNTSRIPGE
ETDTIQHMRDSKHIVVYHRGRYFKVWLYHDGRLLKPREMEQQMQRILDNTSEPQPGEARLAALTAGDRVPWARCRQAYFG
RGKNKQSLDAVEKAAFFVTLDETEEGYRSEDPDTSMDSYAKSLLHGRCYDRWFDKSFTFVVFKNGKMGLNAEHSWADAPI
VAHLWEYVMSIDSLQLGYAEDGHCKGDINPNIPYPTRLQWDIPGECQEVIETSLNTANLLANDVDFHSFPFVAFGKGIIK
KCRTSPDAFVQLALQLAHYKDMGKFCLTYEASMTRLFREGRTETVRSCTTESCDFVRAMVDPAQTVEQRLKLFKLASEKH
QHMYRLAMTGSGIDRHLFCLYVVSKYLAVESPFLKEVLSEPWRLSTSQTPQQQVELFDLENNPEYVSSGGGFGPVADDGY
GVSYILVGENLINFHISSKFSCPETDSHRFGRHLKEAMTDIITLFGLSSNSKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2