TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSKPIIFLLTAFVVLTDLGATEDTEKVEVKAKPSKTSRGAIGQGFELHKIDLLSKELQGTGAQVFEELPVEECTTDNKLG
TIQKDDTFYSNTESLYNSVASNSKIEPSLKGPFTLGTSVGAVTNNIVSEKSEIQGLSLNLKAYSMIHALKQDCINKKPLA
KDLVSDFEALDREVKKPWLKPSWRKYKVFLEKFGTHIVRETMSGSSIYQYVFAKSSESFKQRDFKIKACLSLGGPTQVGK
LGISACSDVSKKDVEESSGKEMVKKLVVRGGKSDTRVDLTGELSKNQINKFLKEATTDPSPIQYTFYPVWTILKARYIGK
EHYAKATNLEQFYKGYLNFDCAYEKSEKGLELQKFELAEDSDPDAPTYVCKLGPEGCHSDDDCESDDLIYCACCGDSCIR
YNNTVLLSTGDTKKVAFINDVDDEFRDHGCGRKGLKCKCKEENKKWGQSWSGDSDADAALRDINAMMLDQNRRDQAKRHH
VKKGKSLH
Create a helical wheel plot for a TMS: