TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 28 - 47
TMS 2: 88 - 113
TMS 3: 143 - 168
TMS 4: 186 - 205
TMS 5: 209 - 229
TMS 6: 241 - 259
TMS 7: 289 - 307
TMS 8: 355 - 374
TMS 9: 398 - 416
TMS 10: 428 - 446
TMS 11: 450 - 467
TMS 12: 736 - 756
TMS 13: 760 - 778
TMS 14: 784 - 803
TMS 15: 829 - 846
TMS 16: 882 - 900
TMS 17: 904 - 922
TMS 18: 928 - 947
TMS 19: 989 - 1007
TMS 20: 1100 - 1119
TMS 21: 1131 - 1156
TMS 22: 1162 - 1182
TMS 23: 1206 - 1224
TMS 24: 1310 - 1330
TMS 25: 1334 - 1351
TMS 26: 1361 - 1379
TMS 27: 1405 - 1423
TMS 28: 1489 - 1507
TMS 29: 1511 - 1530
TMS 30: 1540 - 1558
TMS 31: 1582 - 1600
TMS 32: 1822 - 1840
TMS 33: 1844 - 1862
TMS 34: 1868 - 1887
TMS 35: 1917 - 1935
TMS 36: 2069 - 2087
TMS 37: 2091 - 2109
TMS 38: 2121 - 2139
TMS 39: 2153 - 2171
TMS 40: 2181 - 2199
TMS 41: 2223 - 2242
TMS 42: 2296 - 2314
TMS 43: 2614 - 2632

MPWSHGLSRPFTPHLQCVILSIVYLHSLFIPALLGQSIIATLLLVLNLVCAVRYENHRWRHLTLHSSDNWNDAISARLIP
VRKVSLLSFLLPSQLLLYVSLVFSCLQLFLAATLGWLLGLSFMQQGWPKAVLNSLGVWGRKDVLPLVVNVVSSTLLAVSS
ASLCFLLRKHQFQPSTEPNRLFHRSSLLCLALLAPVTASLYPTYDCTPLFVVHFLCIMSFSISSFPVLRVRLLEVATKGC
TVVSLLLLAGGLLAQSPVVQQIVLEHGEPIDAWSIMRYECDWAKIFKSSAVFRRGAQFLLLSYTIVASRYVHGSWRRISR
RELEEHREYFYEPPFLLWQLFSVRYPARLRKIQQFMGYYLPLAVFPLMIIMSFMVMDLVSILMVITTLFGFLLPSDTYVV
LLPFCYGAIALGIVLEFVATVDSRLQQPFFMVYAATGVTAFMIRLAQCFVNSLLILAVCMFRVNPIQGQYRSLAEKKAQI
RMAFNHLQNRLDEIQCIFKRVCNGTTGTVNRDGFPELLKQVLPTSRIREKEIDSLWRFLTEGEPVLLQTTPQVTPRINKA
TLEFAGNADAVRNPLSHLSSALHGGRRASTSREESNGNRDDNDEKGEDMDLEAWKEIKNGLDSSSCMGALEIKSPSREEE
KSLEAASTTISFWDVSSGEDQFRRGEHKNGLEDKVQHQQCSGRNSDALSRTISAVGSPGGTVAYLDFLVLVSKIESYRMQ
HRNGVYVAASMLKQIICLNTSTLSLVAMFAISMAVKRLDILNGMYLLFFIGLACVPWYMLYCWFIIVAYTALHVAVRFTV
MVYNASYHPNDTPSYWMEIIGIDIGKDPFALLVYFLLLILAVFQLRISRHEASGKITIQEILQRMEWCRYTSCDFFPQFY
RHFLELSTSLVLVMMALFIPHNVFIAGFALLFLLYFSLGAYSKLAESVTLIALGAYNVAVLLISALYHVPAISNSFAERL
SNITVCQKITVERCALDVGVSQNNQFGSMSLNLLPWYLAAALSVALCRHYFGVLGRGINRREEGNDDEGASVRMEEMQNM
PDPSISNRRGAREEEEEEVARERNHAMRGERDFLENDGRQRMGLFFCSYTATRGTFIGRCVPMAFAISRYLYLVVTFIRE
AGTAQGKLMVWVSLAYASLSNFSVLGAAFMTLFLLDSRGMPVVAVAVAQMALNYVYPFFFIPEAPLSVSSKRFFGLQKTQ
NGERPSILPPILACAMAVFYMHTEKDRTARHQEDALRQAHRRNNPPYHNPSARDGMRAFVRSEEIQTPYVPFVASRENRE
RTREVYEPPAKFVTLKQHLIFMWNYFRTRFFLDLNFELTVLVASLGLALTPDRVTGLVFFVELLLMWLIGRVRSTIEIRY
AVLQESLIVIVLGGLYFIRLGLPKGLVGVSILHPEECNAWDHYCGCGLPLHHFVLMFALVVMRRCMRQNVAKVRATILCV
EGAFELGELLRRKEKEVEDCRRLLRSDIESVLPAPSRDIIRNPRTLFDLLIAVSCACLPAAVFAFVQGVLMASLLGVVEI
AASLWILAFKRYLAWRWHKVWPFFILFLFLTFVPQLVARLPLSPPLTTHAENLMLALGFSPWTRGTTVGQAMVLFSAVVQ
QRIFSEFFFAAYLIGLCRGSLAAVERNREMLEYFRRKDEELQCQVVKEEEALKRRLEQLFSERNMCACQDEIEIGALMPP
QRVNEKETREEREFSSGVAPHSPMMGSVSKVPLSVSAQSDTYFSVLDSPKQLTKAGAAVDCPAATFDGRLSGVCSEEHVP
PAREDDRKGGICSKISNAIECWSEQLVQYFTFRTYRGKAPPRTYSQGYRVLFAFTQFLLRKYAYVCYFLFMLNYALSGTI
VDMVLSLSAALYGMLILPWSGKIYWRNALIYNVFSILVKCVIQLIVKWFAMNQMALKIVSACVLDIGLDRTEPSFSAMNL
DIIMDFVLFVSIIIHRQFCFDYGVFAKEHEEPFIPHRMETEKGEVHRKEKHHRNEESTAGRRELPEEDMDRIDVQCVVGV
ANEGRPSRQEPLSASSSSSSSSTLELLANKHDDNNVTNSKHDGIGEYNNSMRQKWQKRVFKKGGVLQKYWSNICERYGTG
SDYYTLQFWADGLSLIVFTVVYFLLAGDFRGSILYSVQQDLLPWQLVLILFAGVILMAAERIVYVLHSVQLKFVLHVVTI
LAYHAIFMLWRLTLAHRSTTVAVIILLMRFFSGSVSALQLQKGYPLHRKHDPFTTHTDIFHWLGHVVYRAIPFLFELRLL
LDWSVSCTALKLQDWMLLEDVHHTVYMRYVDINDLAWTSPRKGRQFPFFVRMYQGIVGFAACLLVLFFPLMLYSTFNPNV
GVNLVASWQTKIAFGTTSNFYTATATEVSVSQNLVSILWDLLPSLQHDEFGSQGLLQLLMFPRCSAEVWSATPETRLLLL
SQLNAAVNNETTFFIHKEDHVVRMEVSAPATRRVCSYQRYMVPWSTVVRLRDALEGAHLWYTSRHLEKHQGGVHSASTLV
YESGDWIPLPQFYSPFVNNIQNDLVMKNYVRTDCAVQLNGVGNSDGKTPPVLYWCVRCNSFANLTDGSTTRTWSMNGANE
PLDMADSDNDNVEVMQSKETLESGTDAGNITSIFEIVASSYVALNPSLVFLPNMGIIALYTTFILAIGTFLRNTVMDRAH
RVVLMQVANPDPIAELLRYIYMARSSAINGYVDGLLLEQQLFFELVDMLRSPERVLALSGRRVDDYDNCGRFCKYLKKSS
YHPF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14
TMS: 15
TMS: 16
TMS: 17
TMS: 18
TMS: 19
TMS: 20
TMS: 21
TMS: 22
TMS: 23
TMS: 24
TMS: 25
TMS: 26
TMS: 27
TMS: 28
TMS: 29
TMS: 30
TMS: 31
TMS: 32
TMS: 33
TMS: 34
TMS: 35
TMS: 36
TMS: 37
TMS: 38
TMS: 39
TMS: 40
TMS: 41
TMS: 42
TMS: 43