TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 102 - 120
TMS 2: 187 - 205
TMS 3: 235 - 260
TMS 4: 272 - 290
TMS 5: 306 - 330
TMS 6: 454 - 474
TMS 7: 494 - 514
TMS 8: 526 - 550
TMS 9: 580 - 604
TMS 10: 634 - 658
TMS 11: 674 - 698

MRERGEMREAKAPLIAEAAEHISHSHGSGSSGTGSHTSGGGGGWRGSRQYQRRSDALAYGNRYQKAAALVDLAEDGVGIP
EDVLNDTRFERAMRFYFVYLRLDWLWSLNLFALILLNFLEKPLWCRGYSQHACDQRDLYFLGQLPYLSKTESLIYEGLTL
VILVMDIFYPLSYEGLNLFWKNTINKLKVLLLFILACDILVFAFSPQPFRVAPYIRVAFLIMNIRELRMCAVTLVGMVGT
YLNVLALSLLFLLFASWLAYVTFEDTPQGKTVFSSYGTTLYQMFILFTTSNNPDVWVPAYKSSRWSSLFFIVYVLLGVYF
LTNLILAVIYDSFKEQLAKQVSQADCTRKSILEKAFGIIDATGQGYLNKEQCLSLLDELNKYRSLPKTSREDFELIFAEL
DQSGDFKVTSEEFATLCNTIAIKFQKEPPPSYLEKYPSFYHSALCEWLKSFVRSPLFEYIVIFVLLMNLVAVIIETTLDI
ENSSSQKVWQEVEFVFGWIYVIEMALKIFSLGFGAYWMEGQNKFDFVLTWTIFIGETLTFAFPSKLSFLSNGEWIRYLLL
GRMLRLTRILLQVRRFRAFVATFFTLMSSLMPYLGIVFCTLCIYCSLGLQIFGGIVYAGNPTLEETDLFSNDYLLFNFND
YPSGMVTLFNLLVMGNWQAWMESYRQLTGSYWSLIYFVSFYLISVLLLLNLIVAFVLEAFFAEMELEKDGEADIQDPTLE
GRNRRRSVRVRTKGTMVDILLHHMLSNELDGSQNRDQ
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11