TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 115 - 134
TMS 2: 144 - 163
TMS 3: 181 - 201
TMS 4: 217 - 236
TMS 5: 256 - 278
TMS 6: 286 - 305

MERSISFNPRGDNELPDDRSSDVGYAANDRRLAYSRSFQQSHGPRTPAVTEAAKPFLDRTVSSIDMPPDIYSVDGSDVFF
GEGKDVDMAKVSVLEMVWEVFGVVTSGNRQMKRLFLLIALNVLYSTTELSIGIFTGRVGLVSDAFHLTFGCGLLTFSLFA
MATSRKKPDHAYSYGYKRLEVLSAFTNALFLMFMSFSLAVEALHAFIQDESEHKHYLIVSAVTNLLVNLLGVWFFRNYAR
VNIAYRKAEDMNYHSVCLHVISDSIRSAGLILASWLLSLGVENAEVLCLGLVSVTVFMLVMPLFKATGGVLLQMAPPNIP
SSALSKCLRQITSREDVTEVLQARFWEVVPGHTVGSLRLQVKSGIDERPLLQYVYDVYHDLGVQDLTLQTDYT
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6