TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 297 - 317
TMS 2: 450 - 470
TMS 3: 500 - 521
TMS 4: 547 - 567
TMS 5: 575 - 595
TMS 6: 607 - 627
TMS 7: 635 - 655
TMS 8: 689 - 709
TMS 9: 717 - 737
TMS 10: 749 - 768
TMS 11: 798 - 818

MFALGLPFLVLLVASVESHLGVLGPKNVSQKDAEFERTYVDEVNSELVNIYTFNHTVTRNRTEGVRVSVNVLNKQKGAPL
LFVVRQKEAVVSFQVPLILRGMFQRKYLYQKVERTLCQPPTKNESEIQFFYVDVSTLSPVNTTYQLRVSRMDDFVLRTGE
QFSFNTTAAQPQYFKYEFPEGVDSVIVKVTSNKAFPCSVISIQDVLCPVYDLDNNVAFIGMYQTMTKKAAITVQRKDFPS
NSFYVVVVVKTEDQACGGSLPFYPFAEDEPVDQGHRQKTLSVLVSQAVTSEAYVSGMLFCLGIFLSFYLLTVLLACWENW
RQKKKTLLVAIDRACPESGHPRVLADSFPGSSPYEGYNYGSFENVSGSTDGLVDSAGTGDLSYGYQGRSFEPVGTRPRVD
SMSSVEEDDYDTLTDIDSDKNVIRTKQYLYVADLARKDKRVLRKKYQIYFWNIATIAVFYALPVVQLVITYQTVVNVTGN
QDICYYNFLCAHPLGNLSAFNNILSNLGYILLGLLFLLIILQREINHNRALLRNDLCALECGIPKHFGLFYAMGTALMME
GLLSACYHVCPNYTNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQKRHPDINASAYSAYACLAIVIFFSVLGVVFGKGNTAFWIVFSII
HIIATLLLSTQLYYMGRWKLDSGIFRRILHVLYTDCIRQCSGPLYVDRMVLLVMGNVINWSLAAYGLIMRPNDFASYLLA
IGICNLLLYFAFYIIMKLRSGERIKLIPLLCIVCTSVVWGFALFFFFQGLSTWQKTPAESREHNRDCILLDFFDDHDIWH
FLSSIAMFGSFLVLLTLDDDLDTVQRDKIYVF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11