TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 280 - 303
TMS 2: 342 - 367
TMS 3: 377 - 399
TMS 4: 413 - 436
TMS 5: 448 - 473
TMS 6: 503 - 526
TMS 7: 534 - 559
TMS 8: 573 - 598
TMS 9: 610 - 633

MATAMDWLPWSLLLFSLMCETSAFYVPGVAPINFHQNDPVEIKAVKLTSSRTQLPYEYYSLPFCQPSKITYKAENLGEVL
RGDRIVNTPFQVLMNSEKKCEVLCSQSNKPVTLTVEQSRLVAERITEDYYVHLIADNLPVATRLELYSNRDSDDKKKEKD
VQFEHGYRLGFTDVNKIYLHNHLSFILYYHREDMEEDQEHTYRVVRFEVIPQSIRLEDLKADEKSSCTLPEGTNSSPQEI
DPTKENQLYFTYSVHWEESDIKWASRWDTYLTMSDVQIHWFSIINSVVVVFFLSGILSMIIIRTLRKDIANYNKEDDIED
TMEESGWKLVHGDVFRPPQYPMILSSLLGSGIQLFCMILIVIFVAMLGMLSPSSRGALMTTACFLFMFMGVFGGFSAGRL
YRTLKGHRWKKGAFCTATLYPGVVFGICFVLNCFIWGKHSSGAVPFPTMVALLCMWFGISLPLVYLGYYFGFRKQPYDNP
VRTNQIPRQIPEQRWYMNRFVGILMAGILPFGAMFIELFFIFSAIWENQFYYLFGFLFLVFIILVVSCSQISIVMVYFQL
CAEDYRWWWRNFLVSGGSAFYVLVYAIFYFVNKLDIVEFIPSLLYFGYTALMVLSFWLLTGTIGFYAAYMFVRKIYAAVK
ID
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9