TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 42
TMS 2: 46 - 69
TMS 3: 85 - 103
TMS 4: 111 - 129
TMS 5: 151 - 171
TMS 6: 179 - 203
TMS 7: 241 - 265
TMS 8: 271 - 296
TMS 9: 306 - 324
TMS 10: 332 - 357
TMS 11: 375 - 400
TMS 12: 414 - 439

MSKPITLKHTLCYGSANLLGSGALAISGAWLMYFYTTFCGLSLVEAAAIFSVASVIDAISNPIMGYISDNFYNTRIGRLF
GRRRFFILLGIPLVLVYPMLWMEGLGFWYYLSTYVLFELIYTSIMVPYETLATEMTTDFKVRSKLTGSKAIFGKVANFLA
AFIPGQFIGIYGKDSATPFFYTGLAYGFIMCAAMIALYLTSWERSPSEVAREHTQNLWQSLKKLSIDMASTFRLRIFRKH
LGMYLFGFGAEWLFASAFTYFIVFGLKQSTAVVSQLNSFSSIMQFISTFLFIGICVKMGFGRPYRMALMVVIVSVIAYAA
LYFTGWSQTATIIVLFGITAIFGLSTGGIYYIPWTVYTFLADVDEVLTGRRREGIYAGAMTFAGKMVRSVIVFAMGWILS
QFGFVSGKAAQPESAVLAIVGVFSLGVVALAVVAIYYSTQMRLDRKNHMILLQEIARIKAGGAIADVPPEARAVAEELTG
WKYEQCWGNNPLGLQQDVQEPVVATSQR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12