TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 31
TMS 2: 282 - 302
TMS 3: 341 - 366
TMS 4: 376 - 396
TMS 5: 416 - 436
TMS 6: 448 - 472
TMS 7: 502 - 522
TMS 8: 532 - 557
TMS 9: 571 - 591
TMS 10: 607 - 632

MKKTKGSSFRFYATLLLSFLSFSLSRAFYLPGVAPRDFQKGDPLYVKVNKLSSTKTQLPYDYYYLNYCKPPKILNNAENL
GEVLRGDRIENSVYTFQMLEDQPCKVGCRVKLNADSTKNFKEKIDDEYRANMILDNLPVAVLRQRRDGSQSTTYEHGFRV
GFKGSYEGSKEEKYFIHNHLSFRVMYHRDQESDSARIVGFEVTPNSILHEYKEWDEKNPQLTTCNKDTKNLIQGNTVPQE
VEQGKEIVFTYDVSFKESEIKWASRWDTYLLMNDDQIHWFSIINSLMIVLFLSGMVAMIMMRTLYKDISNYNQLETQDEA
QEETGWKLVHGDVFRPPVNSGLLCVYVGTGVQIFGMSLVTMMFALLGFLSPSNRGGLMTAMVLLWVFMGIFAGYSSSRLH
KMFKGNKWKRMTLKTAFMFPGILFAIFFVLNALIWGEQSSGAIPFGTMFALFCLWFGISVPLVFVGSYLGYKKPAIEDPV
KTNKIPRQVPEQPWYMKPVFSILIGGILPFGAVFIELFFILTSIWLNQFYYIFGFLFIVFLILIVTCAEITVVLCYFQLC
SEDYNWWWRAYLTAGSSAFYLFLYSIFYFFTKLEITKLVSGMLYFGYMIIISYAFFVLTGTIGFYACFWFVRKIYSSVKI
D
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10