TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 33
TMS 2: 268 - 291
TMS 3: 331 - 356
TMS 4: 364 - 387
TMS 5: 401 - 424
TMS 6: 436 - 459
TMS 7: 489 - 514
TMS 8: 522 - 547
TMS 9: 561 - 581
TMS 10: 597 - 622

MQSGALARPCLAIVLLAGVVLVADSFYVPGVAPVEFVQDQKIDVKAVKMTSSRTQLPYQYYSLRFCYPKNGTLIFKSENL
GEVLRGDRIVNTPYEVRMNQQVNCRLLCNQKDRPLTWSKEDSALVAERIQHEYFVHLLVDNLPVATRIVSVNNPAEVTYE
HGYRLGQVDGDNIYINNHLKFILSYHMHSKDKYRVVGFEVETVSVSHKELKFHGDTCNFPDSARPQLVNPNGETQLYFTY
SVEWKESKVSWASRWDIYLGMRDVQIHWFSIINSLVVVFFLSGILTMIMIRTLRRDIARYNTDDNIEDTLEETGWKLVHG
DVFRPPKNTRLFSAIIGSGIQIFFMALITIFFAMLGMLSPSSRGALMTSGIFMYVFMGTIAGYYAARLYKTMKGREWKRA
AFLTATLYPGIVFGTGFFLNFFIWDKSSSGAVPFTTMISLLLLWFGISVPLVYLGFYLGYRKQPYQHPVRTNMIPRQVPT
QHWYMNAVLSTLMAGILPFGAVFIELFFVFTAIWQNQFYYLFGFLFLVFCILVVSCAQISIVMTYFQLCGEDYRWWWRSF
VVSGGSAVYVLFYSIFYFFTKLEITEFIPTLLYLGYTGLMVLTFWLLTGSIGFFAAYVFILRIYGAVKID
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10