TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24

MRKFVVGFLMVLVAAFYFSEVEVQLPWFGVTNFDPYYWQAQHILAQGTIFEGLFGYVPDPKSLGGVKVVPAVCESYTVSE
DGLTYTFYLRKDKRWSNGDPVTAYDFEFAWKRAASPETPTLPLWASPVQYIKNVYDCKSGAKPLDELGVKALDDYTLQVT
LSRPMPSFINMLVLGGAMPLHRKTVQEHPEDWWKPEYFVGNGPYVIESFTPNYEIVLVRNKYYVGDFPGNVDRIVLKAGG
LGLQQYLAGEIDAVFITAVGDYVFALKNKQLSKELHEESGVQWVGYEITRSLSPVFDDIRIRKALAMAIDKKVLTDIVLG
GMAIPTHAYCSPDSEIAEAVKGIPYDPEQAKKLLAEAGYPNGKGFPKVKFYITGASDPVAEALVDQWKKVLGITFEIENI
ESGQFSTLQWSDFVPWAEPGVCTIGGPVNWQDSGSLMQTADHTFWFYDYPAEVRQKLYELREKRESVLREEGGKTEEEWK
EILNRAQELWEKWQEVVNSEPDEFLKKYFLLPAPGELTFIEQINKLYEEWKKATTDEQKIQLWRLAMRAIYNQEYSLVEY
TGMNPTNREARRLWARILYSPYDKAVEYAKKLQQLCVDLAYEVPLYVQKVVYLAKPYLKGIVPYKFSWGPTFFLFKYLTV
EK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1