TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 27
TMS 2: 71 - 90
TMS 3: 94 - 113
TMS 4: 236 - 256
TMS 5: 272 - 292

MNYYLYYAVLTIGGLLFIYTLSSWFSTKRKINEYDTSVSRTTSFFKSLKSKISLWYYHFTKGDKRNLIRNIVISCFILFA
FFVINVAYIHIDRLVFCLIFLVGFVLFIWKLGQYRNKKTFNAMFPEVIQILNAAATSGAGLLQALERCGKDLTGQLGEEF
KSIHKRIAIGEDPVSVFEDSYDRYPYKEFYFFITIVRTNLSKGGQIREVISRLGRVIADSNKMEKKKKAMTSEARMSAII
VACFPVGFFFFMQFAMPENFDFLINDPTGRYVLYYVFGSELFGMGIIWWLMRKST
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5