TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 37
TMS 2: 45 - 70
TMS 3: 94 - 119
TMS 4: 125 - 150
TMS 5: 156 - 176
TMS 6: 184 - 209
TMS 7: 223 - 243
TMS 8: 247 - 272
TMS 9: 302 - 327
TMS 10: 335 - 355
TMS 11: 369 - 392
TMS 12: 396 - 416
TMS 13: 434 - 454
TMS 14: 460 - 480
TMS 15: 492 - 514

MELGAEKEYVGISAIYQFLGNGVQVVSGSLFYIFAARIFPPSDLGVIALFIAIVGLFGIVFTVGLNSAITHFISSNLNSK
VYSPGKTLFRILVLGILLALAGLLVVYAFSGYISIIFFHSTSYTFYIKLLSLVLFGNIIFSILNGAIIGFEKFKISALIS
VIIWVIYYFGALTLAYIDRSLIDIIYGWIIGLALGILIDFVYLLAILARGYMRKHHRTVGSRSIFTYAIPVLLSSIIGYG
ASYTDRFVVAYLLNTYYLGIYNFTLLIFSGISFIAIPFNNITLPKFSEFFGNDQRAFIKSNVGASSLLLTYFYTPIALGI
AALSPIVLYYIAGPAYVSGQYALIVVMLVPTLFISQNLLIQAISSVRKTSFFLYSSLGSLVANVIFSFLLIPYFGLIGAA
FGFSSVYVVSFVILYRLAKKEDLVQYNTSGTLKIWASSIFMFLIVYFALHFMVERYGYSLFILPFLILVGALIYTVVASR
LKVFSKEEREFILSMFPNRLNSIKKLISILVLGNQK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14
TMS: 15