TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 26
TMS 2: 60 - 78
TMS 3: 94 - 113
TMS 4: 121 - 146
TMS 5: 162 - 179
TMS 6: 220 - 245

MKKYTNNLLIYKILFAVLSIIAVYGQWVYKLIDNSNYGSDTQLMYHGNNELATIEHFTTFTLLSNIFCQVWFINASINCK
KEGLTKGTSYTSAMTLSILITITCLVYNLVLTPVSGFPKDIVGVLCSIMNHIIMPIAFVCYVIFLMPRKRKVNLNLFFTK
KFWIPFTIILSYCVMAMAKGELRWSSMDRSIYEYVDSLGKNKDIYYPYFFLNIHKDQFGLPGYAIFILTFFGVFGLMVGI
TYLYNYANNKIVEKKYYQYLNEYDVEVTEVKAQSEQK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6