TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSNPEVVKFGDRFYLKHESSEQYLVNVSARRRNWPQLSNTGHIELKLVGGEGEVTSNSYIKIKTTEQVVFNNDTLGAFAD
SHNCYYWKDGYDDGKQGWRITKASGDAGPIYYGDRVHITNISYRNQRLALDTKNKGYITTVENAGDSWILEPAEPIPSTD
VQPSNPKSSEIFSWSVASGDPTTTGVILWTRVNPKDYDYTTPLKYQVTSKDDSGFNSVVLEDEVKASQFNSQKDHTVHVD
LNGKLKPNQSYLYRFIYKNVYSPIGHCKTLPDANAKLDKLSLAVLTCNDYSTGYFNALYKLAEENVDFVIHLGDFIYEYP
QYPPGYGDIVRTDLTLEKNKYPHKDPANCDRATSLEHFRHIYQTYRQDLALQKAMEKHTWIITLDDHEIADNCYWDYEHK
TMAISVDEPLHPIDEHLGKDSDKAREEMLNLYKNATQAWREYIPTRVQKADNSDDPRYNLYRHFRFGSLVDFFLTDSRSF
RDKPDLKINAQILEKVKEYQKSHPQADTATAILEARKELGLSKWKASMLGQEQKEWLINGINGSNASWRVWGNQTFLATA
LANEKIGEIDDWHGFKAERYEILQRIKDSETSKNGTDRNSRFVVFTGDMHTSLVAYLKTEFEGLRNKVNLDYSKLAGVEF
MTPSLTSPGISEGVLKKLEASLPIDILGTLEKFNPFTDNSVHEQHSWQHKFVTGSLIKSLSPHIEHYDSRVNGYAIAQFT
ANELNWKVYRVDRTDHDKREGRNLSTERAKKELVQSVNYNPNGIKLTDSVG
Create a helical wheel plot for a TMS: