TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MASENVVKFGDTFYLKHEISGQYLASVDRGRHNWPQLSNTGKVELQLVGGKGDVDTNSYIKIRTTEQVTFNNDILGAFAD
SRDCYYYKDEYDNAKQGWRITKASGDAGKIYYGDRVRITNIFYSNQRLALDKKHPGYITTVENAGDCWILEPVFVQSVAE
PPSSTNVQPISSKSLTVFSWSVASGDPTPTGVILWTRVNPKEYDKNIPLEYEVASDESFQKIICKNNISASDFDEKTDYT
VHINLHDQLKPDNYYFYRFTYKGITSPIGRCRTLPPLDKKLNKLTLAVLTCNDYSTGYFNAFYKLAEEKVDFVIHLGDFI
YEYPQYPPGYGDIVRKDLTLENQQYPYKDPANCDRATSLQHFRHIYQTYRQDPALQKAMEQHTWIIALDDHEIADNCYWD
YENNTMGISAGESQPLHPIYENLGKDTPAARSAMLELYKNATQAWREYVPALFPKVDASKSDEYRYKLYREFRFGSLVDF
FLTDSRSFRNKPSIEPNSKASMLGKEQKNWLINGVNNSTASWRVWGNQTFLATALANELIGEIDDWHGFKAERKEILKSI
KDKETLKNGTDRNSRFVVFTGDMHTSVVAYLKTETESLQSALVSGILNTFQPGVSDLKSGTSNLASGASNLLSGDLKGAV
TDAGEGVFNLGKGALNLGLGGLKAGAEVLSEIGSGIINPKETAQNVVGTVTNSFNYDYSKLAGVEFMTPSVTSPGISEGI
LKQLESSLPVDILGILEKLSLSTDNSVHQQHSWQHKFVTGSLIKSLSPHIEHYDSRVNGYAIAEFTPEQLTWKVYRVDRT
DHDKIQGRNVSTKRAKKELVQSVKYDPNGIKLTDSLG
Create a helical wheel plot for a TMS: