TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group

14 component system: The Type III (Virulence-related) Secretory Pathway (IIISP) Family

O84063 FlhA
O84092 DsdV
O84093 CdsU
O84563 CdsJ
O84565 CdsL
O84566 CdsR
O84567 CdsS
O84568 CdsT
O84671 CdsD
O84676 CdsN
O84679 CdsQ
O84681 CdsC
O84722 FliI
O84724 FliF