TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|A5HJ42|A5HJ42_APHGO SID1-like protein OS=Aphis gossypii PE=2 SV=1
MWKPIFVVIFGLSSVWSELFSENVERYGSNDPIPIVLKGNYSQNYPQIINNTMSYLFLFDYLPNSTFEPPRVKVTLIEPE
DNSIVDPLIVVVRHRSGVISWQLPYIEKQQEIKYYKAAHILCPLLSASNNESRIVVSVSTNSLSNITFILRLDIQKSFNV
LLNQEVSFNLSPSEPVYYYYSFKQNSSMVLLHVKSDDSICMTLSIQNSSCPVFDSLETVQYDGLRQTVSKTGGIIISKDE
YPLGLFIVFVVHSDDSACHQGNYQAINSRTKSINFVVKPTVDFNYQIINCLIVIVIFIFILVFTTFFYHTKGDDLKTIDI
IQEEPSTSICSTPVNIQPDNVNYDSSLDETDIDILKSPEPWKDLIRTKACLYVSDLSKKDHRILKAKSRLYVWNLITVAV
FYSLPVTQLVFTSQKMLIETGNQDLCYYNFLCSHSFILGPWKFSDFNHIFSNIGYIFFGLLFILITYKRECVNIPNKKFG
IPNHYGLYYAMGSALAMEGLMSACYHVCPNHSNFQFDTSFMYVICMLSMIKIYQTRHPDINANAYLVFGVLALVIILGLT
GIMYEGPILFVLFTCLHLIMIFWLSAQIYYMGRWKLDKKTPKRFLNHIMTAPNPCRPKYPNRMVLLSFGILINLGLAVSH
WMIKFGNFGNYLLILFMVNLILYLSFHIVMKLISKEKLHFWPLLYILLAMIFWSASLYFYVHKSSSWTLSAAESRTYNTP
CTFMDFYDNHDIWHFLSAISLFLSFMVLFTLDDDVNSKPTATIPVF