TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|C4QH88|C4QH88_SCHMA Annexin OS=Schistosoma mansoni GN=Smp_074150.1 PE=1 SV=1
MANISGFGITRSLIHSFDPHGKHYRPTIKPTTGFSASADAERLHRSMKGPGTNELAIINILARRTNYERQEICQSYKSLY
KQDLKDDLKSDTSGDFRKVLCQLIVDTPYMLAKSLYYAMKGLGTNDRVLIEIFTTLWNDEMKAVADAYKQVLKDKGSEES
ERSLVTDMKKETCGDYEYALLSLVQAERDDIPILQLKAIPDKGVNSIINHELAEADAKDLYASGAGRVGTSERRITRVIC
NRTPYQLYLTSEIYFKMYGKTLLEHIESETSGDYRKLLVAVLRYAIDRPSLIAEWLHDSMAGLGTKDYALMRLLITRSEI
DLQDIMDAYESIYGKSLLNAVKDDTSGDYRRTLCVLMGEIYNQQQ