TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>GAW92154.1 membrane-bound metal-dependent hydrolase [Calderihabitans maritimus]
MDLFSHSAAGWLLAYFGAGAFRAESSVATVLASLLPDSDAVALFRGLGTFYKYHRKVTHSLLGSAGLAFLAAVLMQLWVP
TSFAVLFGLSLLGAGTHLFFDLLTPSGIPVFFPFSRRKFTMDLVWFYDPWLWFVFGGSLIAQLFGWWLLFFVSISALPLY
LLLRVFCKVEARRLVSQKPGWGKGKVDVLPDLINPFLWYAVKVGKRSYSVARVDLFKGAVLVEEEVSRHISSPAVEQTLN
FCQVQVFLERFRYPYATISCAEGKVQIIWYDLYYRRQGGITGVRIDLTKKKHLAQVKWCYEPVLPKLYPKKFFYFPKI