TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|O06933 MADN - Malonomonas rubra.
MPYLTIMTFVWAFSFSLIGVYLAGQVDAYFSVLIRVSLAALVFLPFMRSVSLKIALKLMVLGGIQLGCMYVFYYQSFLLL
TVPEVLIFTILTPIYVTLIFDLMQGCFSHRYLLTAVLAVVGAFIIRYSNVGDNVLAGFFVVQGANICFALGQVGYKLLIE
REKLELSQRSVFGYFYLGALIIASTAWAIFGNPEKLPATSLQWGILVYLGVIASGIGYFLWNKGATKVDTGVLAIMNNAL
IPAGLIVNLLIWNRDADLVRLFIGGSIIALSLILHEFWGKTKKLRFA