TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P01546|M11P_SCVM1 M1-1 PROTOXIN PRECURSOR (KILLER TOXIN K1) - Saccharomyces cerevisiae virus M1 (ScV-M1).
MTKPTQVLVRSVSILFFITLLHLVVALNDVAGPAETAPVSLLPREAPWYDKIWEVKDWLLQRATDGNWGKSITWGSFVAS
DAGVVIFGINVCKNCVGERKDDISTDCGKQTLALLVSIFVAVTSGHHLIWGGNRPVSQSDPNGATVARRDISTVADGDIP
LDFSALNDILNEHGISILPANASQYVKRSDTAEHTTSFVVTNNYTSLHTDLIHHGNGTYTTFTTPHIPAVAKRYVYPMCE
HGIKASYCMALNDAMVSANGNLYGLAEKLFSEDEGQWETNYYKLYWSTGQWIMSMKFIEESIDNANNDFEGCDTGH